NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCJI BUSKOWIANKI-ZDRÓJ CORAZ BLIŻEJ

NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCJI BUSKOWIANKI-ZDRÓJ CORAZ BLIŻEJ

NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCJI BUSKOWIANKI-ZDRÓJ CORAZ BLIŻEJ

Podczas poniedziałkowego Świętokrzyskiego Forum Rozwoju została podpisana umowa na sfinansowanie ważnej dla Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. inwestycji – budowy Zakładu Produkcji Buskowianki-Zdrój w miejscowości Wełecz. Pożyczkodawcą jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Koncepcja projektowa zakłada budowę nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej wraz z wyposażeniem w linię technologiczną służącą do rozlewu wody mineralnej do butelek PET. Planowane jest również doposażenie Zakładu w linię technologiczną dla szklanych butelek.

– Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji uda nam się wyprowadzić z centrum uzdrowiskowej strefy zakładu produkcji wody do miejscowości Wełecz. Podpisanie dzisiejszej umowy pozwoli sfinansować budowę nowoczesnego zakładu o wydajności do 14 tysięcy butelek plastikowych półlitrowych i 9 tysięcy butelek półtoralitrowych na godzinę – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Inwestycja ma obejmować budowę hali produkcyjnej wraz z częścią magazynowo-techniczną oraz socjalną o powierzchni ponad 2000 m², uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną, przebudowę placu manewrowego stref dostaw i odbioru oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia służące do rozlewu wody wraz ze zbiornikami buforowymi, zbiornikiem na CO2,, stacją uzdatniania wody, stacją mycia i dezynfekcji oraz sprężarkownią.

– Uzdrowisko otrzymuje od nas wsparcie na pierwszy etap budowy inwestycji: budowę hali i pierwszej linii produkcyjnej. W kolejnym etapach też przewidzieliśmy pomoc dla tej spółki. Myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni z sukcesu „Buskowianki” – podkreślił prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz.

– Przeniesienie Zakładu Produkcji Buskowianki-Zdrój do miejscowości Wełecz pozwoli na wykorzystanie terenów po obecnie działającej linii produkcyjnej zgodnie z ich leczniczo-uzdrowiskowym przeznaczeniem. Będzie to stanowić w przyszłości impuls do rozwoju gałęzi lecznictwa w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. Nowoczesna rozlewnia Buskowianki-Zdrój to także szansa na zwiększenie produkcji wody z serca Uzdrowiska oraz wzrost jej udziału w rynku wód mineralnych. Cieszy nas fakt, że tak doceniana woda będzie bardziej dostępna na rynku – zaznaczają Członkowie Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Magdalena Konieczna-Różycka i Stanisław Grzesiak.